Borsa d'Habitatge

Què és la borsa d’habitatge?

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d’arrendament, entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, i gestionarà la seua signatura, d’acord al que preveu el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge.

Els propietaris que incloguen el seu habitatge a la borsa de lloguer disposaran de diversos avantatges, tant de publicitat com per trobar el perfil de llogater adient per al seu habitatge.

 


Requisits per incloure el vostre habitatge a la Borsa

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

• Estar ubicat al municipi del Pinell de Brai
• Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la
• Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa.

Procedència d’habitatges
• Habitatges del mercat privat directament
• Habitatge amb Protecció Oficial amb autorització per llogar de la Generalitat de Catalunya

 


Vull consultar o incloure el meu habitatge a la borsa

La borsa d’habitatge es podrà consultar mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament del Pinell de Brai (www.pinelldebrai.altanet.org) o a les oficines d’atenció municipal (Plaça Catalunya, 1, 43594 El Pinell de Brai).
Per inscriure el vostre habitatge a la borsa cal que us adreceu a les Oficines de l’Ajuntament del Pinell de Brai per omplir la sol·licitud corresponent. També us podem fer arribar la informació si feu una petició
per escrit al correu electrònic aj.pinelldebrai@altanet.org

Adreça: Metres quadrats: Descripció: Habitacions: Lavabos: Garatge:
Subscriure a
Menu

Menú principal