Noticies

21/11/2023
Aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos i senyalada data per la realització dels exàmens i valoració de mèrits per al 23 de novembre i 30 de novembre de 2023, queden posposades aquestes dates i es procedirà en breu a treure la llista definitiva amb senyalament de dia per la prova de...
14/11/2023
L'hife ha afegit línies d'autobusos. Anada Pinell de Brai -> Tortosa Tornada Tortosa -> Pinell de Brai
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: Plagues urbanes i...
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel.la a les instal.lacions municipals, convocatòria 2023...
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: PAESC Aïllament edifici Pianola Número d'expedient: 8004330008-...
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: Gestió residus Número d'...
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturasl o d'interès per la...
09/10/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, convocatòria 2023: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: Lína 2 socorrisme piscines Número d'...
04/10/2023
CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERI/ÀRIA NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, DE L’ENS DE L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA
07/06/2023
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat subvenció a l’Ajuntament del Pinell de Brai , en data 29 de maig de 2023, d’acord amb la Resolució ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l’any...

Pàgines

Menu

Menú principal