La Junta de Govern Local aprova: Reserva de la via pública per a adaptar dos espais d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Amb l'objectiu de facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones, l'Ajuntament del Pinell ha aprovat dos estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda. 

Amb Junta de Govern local S'APROVA: la reserva de via pública per a adaptar dos espais d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La primera a la Plaça del Mercat, on s'ubica el Centre d'Assistència Primària, i la segona a l'edifici de la Pianola, adjaçent a la façana de l'immoble emplaçat al Carrer Miravet 25, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament.