ALERTA PRODUCTES COSMÈTICS

04/04/2023

ALERTA PRODUCTES COSMÈTICS

AQUESTES ALERTES FAN REFERÈNCIA ALS RISCOS QUE POT SUPOSAR L'ÚS DELS PRODUCTES IMPLICATS PER A LA SALUT DELS CONSUMIDORS.

 

- DENTAL BLEACHING SYSTEM ORAL GEL

- TEETH WHITENING PEN

Documents associats: 
Menu

Menú principal