Anunci procés selectiu borsa de treball personal laboral temporal (urgent)

20/12/2022

Anunci procés selectiu borsa de treball personal laboral temporal (urgent)

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (URGENT), PEÓ, GRUP AP, DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI - CONCURS

Menu

Menú principal