CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSOBAL LABORAL TEMPORAL, PEÓ ESPECIALISTA, GRUP AP, DE L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI – CONCURS

12/05/2022

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSOBAL LABORAL TEMPORAL, PEÓ ESPECIALISTA, GRUP AP, DE L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI – CONCURS

Menu

Menú principal