Convocatòria Ple extraordinari 5/2021

17/06/2021

Convocatòria Ple extraordinari 5/2021

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI 5/2021

 

Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per al proper 21 de juny de 2021, a les 19:00, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.

 

ORDRE DEL DIA

 

Secretaria

1. Aprovació conveni amb ACUAMED per a la regulació de l’operació, manteniment i conservació de les obres del Pla de Restitució Territorial del projecte per a l’eliminació de la contaminació química dels embassaments de Flix (captació del Mas de Moteller)

Intervenció

2. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla de sanejament 2020-2023

Mocions

3. Moció de suport a l’amnistia presentada per ERC del Pinell de Brai

 

La secretària,

Salomé Fortuño Acero