Convocatòria Ple extraordinari 6/2021

05/07/2021

Convocatòria Ple extraordinari 6/2021

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI 6/2021

 

Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per al proper 8 de juliol de 2021, a les 18:45, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.

 

ORDRE DEL DIA

Secretaria

1. Sol·licitud de subvenció "Ajuts de minims per a la millora dels processos productius i de l'eficiència dels petits escorxadors i activitats annexes,  de la carn de caça"

 

El Pinell de Brai, 5 de juliol de 2021

 

La secretària,

Salomé Fortuño Acero