Convocatòria Ple ordinari 7/2021

27/07/2021

Convocatòria Ple ordinari 7/2021

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 7/2021

 

Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al proper 29 de juliol de 2021, a les 19:00, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.

 

ORDRE DEL DIA

Alcaldia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple ordinari 4/2021
 2. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple extraordinari 5/2021
 3. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple extraordinari 6/2021
 4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 165 al núm. 268 de 2021
 5. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local 9/2021 a 12/2021

Secretaria

 1. Aprovació de l’acta de delimitació del terme municipal entre El Pinell de Brai i Gandesa
 2. Designació festius locals 2022

Intervenció

 1. Dació de compte de l’informe de l’òrgan interventor d’adequació del Pla de control intern
 2. Aprovació inicial modificació del pressupost 5/2021
 3. Aprovació inicial modificació del pressupost 6/2021

Mocions

 1. "Moció que presenta l'Assemblea vaga feminista per garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya", presentada pel grup municipal ENTESA
 2. Moció sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels servies", presentada pel grup municipal ENTESA
 3. "Moció per a què tingon dret a taxi els nostres malalts crònics", presentada pel grup municipal FIC

Informació d’alcaldia

 1. Informació d’alcaldia

Precs i preguntes

 1. Precs i preguntes

 

El Pinell de Brai, 27 de juliol de 2021

 

La secretària interventora,

Salomé Fortuño Acero