Convocatòria Ple ordinari 8/2021

28/09/2021

Convocatòria Ple ordinari 8/2021

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE

 

Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament núm. 8/2021 per al proper 30 de setembre, a les 19:00, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.

ORDRE DEL DIA

Alcaldia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple ordinari 7/2021
  2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 270 al 334 de 2021
  3. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local 13/2021 a 16/2021

Secretaria

  1. Subscripció d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Terra Alta per a la prestació de diferents serveis i ús de maquinària d’aquest Consell Comarcal per al manteniment d’infraestructures

Intervenció

  1. Aprovació inicial de la modificació del pressupost 7/2021
  2. Aprovació del Compte General 2020
  3. Dació de compte de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022
  4. Inici d’expedient d’aprovació de la “Ordenança nº 19, taxa per a la inserció d’anuncis al programa de Festes Majors”

Informació d’alcaldia

  1. Informació d’alcaldia

Precs i preguntes

  1. Precs i preguntes

El Pinell de Brai, 27 de setembre de 2021

 

La secretària interventora,

Salomé Fortuño Acero