DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT D'ANIMALS

03/11/2022

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT D'ANIMALS

En data 31 d'octubre de 2022, s'ha publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya edicte del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Direcció General d'Agricultura i Ramaderia sobre la Resolució de concessió de subvencions de minimis destinats a la millora de centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022 a l'empara del Reial Decret 949/2021, de 2 de novembre de 2021, i Resolució ACC/768/2022, de 15 de març de 2022, modificada per la Resolució ACC/1525/2022, de 16 de maig.

 

En concret, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, s'ha atorgat una subvenció, per import d'11.532,93 €, per a l'actuació Construcció de nous centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar (expedient ARP226/22/000032).

Menu

Menú principal