DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL - SUBVENCIONS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

16/11/2022

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL - SUBVENCIONS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat subvenció a l’Ajuntament del Pinell de Brai, en dates 3, 6 i 20 de maig de 2022, d’acord amb la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i al prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01); en concret, per a les actuacions següents (convocatòria 2021):

 

Annex 3: Xarxa viària per a la gestió dels boscos (04.03.03)

 

EXPEDIENT

IMPORT SOL.LICITAT

IMPORT ATORGAT

IMPORT DARP

IMPORT FEADER

TE33712421

7.540,00 €

7.540,00 €

3.297,80 €

3.242,20 €

 

Annex 4: Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (08.05.01):

 

EXPEDIENT

IMPORT SOL.LICITAT

IMPORT ATORGAT

IMPORT DARP

IMPORT FEADER

TE43723121

20.070,00 €

20.070,00 €

11.439,90 €

8.630,10 €

 

Annex 5: Infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals (08.03.01)

 

EXPEDIENT

IMPORT SOL.LICITAT

IMPORT ATORGAT

IMPORT DARP

IMPORT FEADER

TE53737421

5.074,20 €

5.074,20 €

2.892,29 €

2.181,91 €

Menu

Menú principal