DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018-2019

14/01/2021

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018-2019

El Departament de la Presidència - Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, en data 10 de desembre de 2019, va publicar al tauler d'edictes la Resolució definitiva de concessió de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

L'Ajuntament del Pinell de Brai ha estat beneficiari d'aquesta subvenció, amb el següent detall:

Expedient PRE076/19/00174

Projecte subvencionat: Pavimentació del camí del Coll de les Eres

Pressupost: 18.586,92 €

Subvenció: 11.808,92 €