DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2019

17/10/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2019

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en dat 1 d'octubre de 2019, concedir una subvenció, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 2.904,88 euros, en concepte de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2019; en concret, per l'actuació Aigua.