DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS, CONVOCATÒRIA 2020

03/12/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 10 de novembre de 2020, subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 2000,00 euros, per a l'actuació Gestió d'animals, d'acord amb la convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Menu

Menú principal