DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, CONVOCATÒRIA 2020

03/12/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 3 de novembre de 2020, subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 3.858,56 euros, per a l'actuació Aigua, d'acord amb la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2020.

Menu

Menú principal