DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022

29/12/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 13 de desembre de 2022, la concesió de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: B I) Dotació equipaments digitals

Import concedit: 1.125,97 euros

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: C I) Implementació conjunt mesures de l'ens

Import concedit: 2.506,57 euros

 

Menu

Menú principal