DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS, CURS 2018-2019

19/06/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS, CURS 2018-2019

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 16 de juny de 2020, concedir una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import d'11.550,00 euros, en concepte de concessió de subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llar d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019.