DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2022

29/12/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2022

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 13 de desembre de 2022, la concessió de subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2022:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: BBVA

Import concedit: 327,56 euros

  

Menu

Menú principal