DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS, EXERCICI 2020

28/12/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS, EXERCICI 2020

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 22 de desembre de 2020, la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 1.248,20 euros, en concepte d'interessos préstecs BBVA, exercici 2020.