DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2020

22/12/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2020

Per decret 2020-0000157, de data 17 de desembre de 2020, l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, s'ha atorgat una subvenció, per import de 695,14 euros, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per a l'actuació Difusió online, d'acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2020.
 

Menu

Menú principal