DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2020

30/10/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2020

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 15.670,75 euros, per a l'actuació Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.