DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS CONVOCATÒRIA 2022

13/12/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS CONVOCATÒRIA 2022

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 29 de novembre de 2022, la concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022):

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: Adquisició d'equips pel Centre Cultural Polivalent

Import concedit: 14.170,89 €

 

 

Menu

Menú principal