DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS EXCEPCIONALS CONVOCATÒRIA 2021

05/10/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS EXCEPCIONALS CONVOCATÒRIA 2021

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.266,44 euros, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per a l'actuació Arranjament Camí Portella-Algars-Siles-Camp Roig, d'acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics, convocatòria 2021.

 

Menu

Menú principal