DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PAM 2021

26/04/2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PAM 2021

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 23 de març de 2021, les següents subvencions a l'Ajuntament del Pinell de Brai, en concepte de PAM 2021:

 

- Despeses corrents: 52.315,78 euros.

- Compra terreny zona verda: 3.677,29 euros.

- Adquisició vehicle per a la brigada municipal: 12.004,06 euros.