DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PLANIFICACIONS PAM 2022-2023 I SUBVENCIONS ANUALITAT 2022

18/10/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PLANIFICACIONS PAM 2022-2023 I SUBVENCIONS ANUALITAT 2022

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, en data 22 de febrer de 2022, va aprovar les planificacions presentades pel ens locals corresponents als exercicis 2022 i 2023 i la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2022 (PAM 2020-2023); en concret, a l'Ajuntament del Pinell de Brai s'han concedit les següents subvencions:

 

1.- Concepte: Despeses corrents; Import concedit: 52.315,78 euros

2.- Concepte: Reforma en edificació destinada a centre de dia; Import concedit: 47.098,84 euros

 

Menu

Menú principal