DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ ACTUACIONS GESTIÓ DE PLAGUES URBANES 2023

09/10/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ ACTUACIONS GESTIÓ DE PLAGUES URBANES 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics

Número d'expedient: 8004330008-2023-0005105

Pressupost elegible: 1.739,74 euros

% concedit: 83,97%

Import concedit: 1.460,87 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal