DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ D'INTERESSOS PRÉSTECS 2021

10/01/2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ D'INTERESSOS PRÉSTECS 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de desembre de 2021, la concessió d'una subvenció (interessos préstecs BBVA) a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 507,47 euros, en concepte de Subvencions interessos préstecs, convocatòria 2021.

 

Menu

Menú principal