DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2023

09/10/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: PAESC Aïllament edifici Pianola

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008344

Pressupost elegible: 19.057,50 euros

% concedit: 88,32%

Import concedit: 16.831,87 euros

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: PAESC Energia fotovoltàica poliesportiu

Número d'expedient: 80043330008-2023-0008108

Pressupost elegible: 27.111,78 euros

% concedit: 88,32%

Import concedit: 23.945,53 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Documents associats: 
Menu

Menú principal