DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PREVENCIÓ LOCAL INCENDIS FORESTALS I FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA 2023

09/10/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PREVENCIÓ LOCAL INCENDIS FORESTALS I FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: Gestió residus

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008362

Pressupost elegible: 9.025,12 euros

% concedit: 92,06%

Import concedit: 8.308,93 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal