DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 2023

09/10/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturasl o d'interès per la ciutadania de caràcter singular, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: La Màgia del Teatre

Número d'expedient: 8004330008-2023-0004626

Pressupost elegible: 10.355,00 euros

% concedit: 93,85%

Import concedit: 9.718,68 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal