DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2023

09/10/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel.la a les instal.lacions municipals, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte: Aigua 2023

Número d'expedient: 8004330008-2023-0006469

Pressupost elegible: 10.908,47 euros

% concedit: 91,67%

Import concedit: 10.000,00 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal