DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES 2022

09/03/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES 2022

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, en data 20 de setembre de 2022, ha acordat concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai les subvencions següents per Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022:

 

- Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines; Import concedit: 8.174,00 euros

Servei de socorrisme a les piscines municipals durant el període 28 de juny de 2022 fins 11 de setembre de 2022

 

- Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic; Import concedit: 6.212,24 euros

Servei d'informació i educació cívica a les piscines municipals

 

- Concepte: Línia 2 - Salut; Import concedit: 7.252,93 euros

Tipus 2.1 Aigua consum humà: servei d'analítiques a la xarxa municipal d'aigua potable i a la xarxa Font del Broi; i adquisició de desinfectant d'aigua potable (hipoclorit sòdic). Neteja dipòsits aigua potable

Tipus 2.2 Espècies plaga: servei de tractament de desinfecció, desratització i desinsectació dels equipaments municipals i població, clavegueram.

Tipus 2.4 Gestió d'animals abandonats (adequació local per custòdia d'animals i despeses veterinàries) 

Tipus 2.7 Adquisició equips de protecció individual (mascaretes i hidrogels).

Tipus 2.8 Actuacions de manteniment del desfibril.lador.

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

 


 

Menu

Menú principal