DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIONS PAM ANUALITAT 2023

24/02/2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIONS PAM ANUALITAT 2023

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de febrer de 2023, la concessió de subvencions del PAM 2020-2023, anualitat 2023 i ha aprovat les planificacions de l'exercici 2023 presentades pels ens locals; en concret, a l'Ajuntament del Pinell de Brai s'han concedit les següents subvencions:

 

- Concepte: Despeses corrents - Import concedit: 52.315,78 euros

- Concepte: Arranjament zona verda - Import concedit: 20.000,00 euros

- Concepte: Adquisició mobiliari urbà - Import concedit: 15.025,98 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal