INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA - SUBVENCIONS PROGRAMA D'INCENTIUS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA (PROGRAMA MOVES III)

14/10/2022

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA - SUBVENCIONS PROGRAMA D'INCENTIUS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA (PROGRAMA MOVES III)

L'Institut Català d'Energia, en data 23 de maig de 2022, ha publicat Resolució parcial d'atorgament de subvencions en el marc de la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref BDNS 585774). A l'Ajuntament del Pinell de Brai s'ha concedit subvenció per import de 8.106,38 €, per a l'actuació Instal·lació d'una estació de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics.

Menu

Menú principal