OBRA CIVIL CAMÍ DELS ALGARS

25/09/2019

OBRA CIVIL CAMÍ DELS ALGARS

Des de l'Ajuntament del Pinell de Brai sabem la importància que té fer una bona gestió forestal i dels camins del terme. Per aquest motiu, i conjuntament amb el COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre), s'adeqüen els camins que son vies d'evacuació i es facilita l'accés a zones forestals.

Es tracta d'una obra de formigonat de diversos trams del camí dels Algars pels motius que es troba molt deteriorat i s'ha de facilitat l'accés a les finques dels veïns del municipi.

En este cas l'ajuntament contracta una empresa per a executar els treballs i la Direcció de l'Obra la fa l'equip del COPATE, qui permanentment treballa amb els tècnics de Medi Natural, els quals certifiquen l'obra executada.

Actualment s'està executant el camí i la setmana vinent es finalitzarà l'obra.

El cost de l'obra es fixa en 19.824,21 €, i 4.163,08 € d'IVA (TOTAL 23.987,29 €). I es disposa d'una subvenció de 21.000 € per part de la Generalitat de Catalunya