PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERI/ÀRIA NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

04/10/2023

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERI/ÀRIA NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERI/ÀRIA NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, DE L’ENS DE L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

Documents associats: 
Menu

Menú principal