Rectificació error material acta resultats de la borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic d'educació infantil

08/06/2021

Rectificació error material acta resultats de la borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic d'educació infantil

Documents associats: