SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA 2022

13/12/2022

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA 2022

En data 29 de novembre de 2022, el Servei Català de Trànsit ha publicat al DOGC núm. 8803, Resolució INT/3736/2022, de 24 de novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles de la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel.ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà. I s'ha atorgat a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 63.284,37 euros.
 

 

Menu

Menú principal