SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 5/2020

02/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 5/2020

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai

Dia: 4 de juny de 2020

Hora:19.30 h


 

Documents associats: