Tens dubtes sobre com s'ha calculat el consum d'aigua el primer trimestre del 2020?! O el del segon trimestre?! T'ho expliquem

29/09/2020

Tens dubtes sobre com s'ha calculat el consum d'aigua el primer trimestre del 2020?! O el del segon trimestre?! T'ho expliquem

Alguns veïns i veïnes s'han adreçat a les oficines de l'Ajuntament per comprovar que els càlculs i els coeficients aplicats al rebut de l'aigua són correctes.
 
El primer trimestre d'aquest 2020, i degut a la situació provocada per la pandèmia de la covid-19, es va fer una lectura estimada sobre els consums d'aigua. Les lectures estimades les genera un programa informàtic que agafa dades dels darrers anys.
 
El segon trimestre ja es va poder fer la lectura habitual, de forma presencial.
 
En aquesta lectura del segon trimestre no s'ha detectat cap pujada sobre els coeficients aplicats provocada per la lectura estimada, el que sí s'han detectat són augments de consum del segon trimestre en respecte als dels anys anteriors degut el confinament i a que la gent va estar moltes més hores els habitatges. Tot i això, este fet va quedar en part compensat per la reducció que va aplicar l'ACA als coeficients que s'apliquen habitualment, hi va haver una reducció d'este impost al 50%.
 

Totes les consultes que s'han atès a l'Ajuntament s'han resolt, i sobretot s'han explicat els dubtes que la ciutadania pot tenir davant d'estes situacions tan excepcionals.

 
En cas que es detecti algun augment de coeficients provocat per la lectura estimada, es prendran mesures al respecte, malgrat que fins ara no s'ha detectat cap cas.
 
Invitem els veïns i veïnes a adreçar-se a l'oficina municipal en cas de dubtes sobre el seu rebut, i a contrastar les informacions publicades en mitjans no oficials amb la informació facilitada per l'Ajuntament.