Noticies

13/12/2020
Campanya de joguines 2020-2021 Creu Roja Joventut ! Col·labora amb la campanya de joguines “Els seus drets en joc”! Cada any Creu Roja Joventut duu a terme la campanya “Els seus drets en joc” del projecte La Joguina Educativa a tot el territori català amb la finalitat de poder garantir joguines...
04/12/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 1 de desembre de 2020, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 10.730,14 euros, per a l'actuació Incendis; d'acord amb la concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció...
03/12/2020
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 3 de novembre de 2020, subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 3.858,56 euros, per a l'actuació Aigua, d'acord amb la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al...
03/12/2020
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 24 de novembre de 2020, subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 735,97 euros, per a l'actuació Reducció d'espècies plaga, d'acord amb la convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions per a la...
03/12/2020
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 10 de novembre de 2020, subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 2000,00 euros, per a l'actuació Gestió d'animals, d'acord amb la convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la...
01/12/2020
PLE ORDINARI DIJOUS, 3 DE DESEMBRE DE 2020 A LES 19.00 H
30/11/2020
L'Ajuntament informa que durant els propers dies s'arranjarà el camí de les Eres, es preveu que els treballs duraran 2 setmanes. El Preu total per realitzar els treballs és de 18.586,92 Euros El camí que ens ocupa, que anomenen en esta obra “Camí del Coll de les Eres”, pertanyent aquest a la xarxa...
20/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 17 de novembre de 2020, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, la concessió d'una subvenció per import de 1.689,52 euros (Activitats culturals) i d'una subvenció per import de 3.959,10 euros (Activitats educatives), d'acord amb la...
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 52.315,78 euros, per a l'actuació Despeses corrents (PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2020).
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 76.086,91 euros, per a l'actuació Arranjament piscines municipals (PAM INVERSIÓ ANUALITAT 2020).

Pàgines

Menu

Menú principal