Noticies

14/03/2020
RESUM de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Mesures complementàries a les ja vigents. Des de les 00 hores del 14 de març de 2020. Vigència mínima 15 dies.
13/03/2020
L’Ajuntament del Pinell de Brai, davant de les últimes informacions respecte al COVID-19, estem treballant per tal de donar resposta a les futures informacions i directrius que puguin sorgir per part del Govern de la Generalitat com per part del de l’Estat. A més, s’han adoptat noves mesures...
13/03/2020
L’Ajuntament del Pinell de Brai, davant de les últimes informacions respecte al COVID-19, vol transmetre a tota la població un missatge de tranquil·litat. Així mateix, es fa ressò de les directrius que el Govern de l'Estat i de la Generalitat han fet públiques. Us comuniquem que l’Ajuntament del...
11/03/2020
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local per la qual es va aprovar l’expedient de contractació per a l’arranjament de les piscines municipals. Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules...
18/02/2020
Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per al dia 20 de febrer de 2020, a les 18:00 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat.
17/02/2020
L'Ajuntament del Pinell de Brai i l'AMPA de l'Escola César Martinell, amb motiu del dia internacional del càncer infantil, el 15 de febrer, participem amb l'organització d'una XOCOLATADA SOLIDÀRIA en la qual totes les persones del teu entorn, escola, entitat o empresa, comparteixin un esmorzar o...
12/02/2020
Amb sessió ordinaria de junta de govern del dia 11 de febrer de 2020, l'ajuntament aprova l' expedient de contractació d'arranjament de les piscines municipals amb pressupost base de licitació de 140.548,75 € --------------------- L’objectiu principal és el d’arranjar els vasos i les seves instal·...
12/02/2020
L'Ajuntament del Pinell signa l’Acord Territorial de la Terra Alta per al desenvolupament social, econòmic i d’ocupació digna. --------- Publicació realitzada pel Consell Comarcal de la Terra Alta ( http://terra-alta.cat/2020/02/signat-lacord-territorial-de-la-terra-alta-per-al-desenvolupament-...
12/02/2020
Amb l'objectiu de facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones, l'Ajuntament del Pinell ha aprovat dos estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda. Amb Junta de Govern local S'APROVA: la reserva de via pública per a adaptar dos espais d...

Pàgines