Noticies

30/03/2023
LICITACIÓ BAR DE LES PISCINES DEL PINELL DE BRAI TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 26 D'ABRIL DE 2023
09/03/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, en data 20 de setembre de 2022, ha acordat concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai les subvencions següents per Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022: - Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines; Import...
24/02/2023
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de febrer de 2023, la concessió de subvencions del PAM 2020-2023, anualitat 2023 i ha aprovat les planificacions de l'exercici 2023 presentades pels ens locals; en concret, a l'Ajuntament del Pinell de Brai s'han concedit les...
29/12/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 13 de desembre de 2022, la concessió de subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2022: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: BBVA Import concedit: 327,56 euros
29/12/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 13 de desembre de 2022, la concesió de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: C I) Implementació conjunt...
20/12/2022
CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (URGENT), PEÓ, GRUP AP, DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI - CONCURS
13/12/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, ha aprovat, en data 22 de novembre de 2022, la concessió de subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022: Beneficiari: Ajuntament del Pinell de Brai Concepte: Contractació personal...
13/12/2022
En data 29 de novembre de 2022, el Servei Català de Trànsit ha publicat al DOGC núm. 8803, Resolució INT/3736/2022, de 24 de novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles de la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de...
13/12/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 29 de novembre de 2022, la concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d...
16/11/2022
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat subvenció a l’Ajuntament del Pinell de Brai , en dates 3, 6 i 20 de maig de 2022, d’acord amb la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a...

Pàgines

Menu

Menú principal