Noticies

13/12/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat, en data 29 de novembre de 2022, la concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d...
16/11/2022
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat subvenció a l’Ajuntament del Pinell de Brai , en dates 3, 6 i 20 de maig de 2022, d’acord amb la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a...
10/11/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 4 d'octubre de 2022, la concessió de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2022, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per a les següents actuacions: - Línia 2 - PAESC: 34.408,50 euros Instal.lació...
03/11/2022
En data 31 d'octubre de 2022, s'ha publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya edicte del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Direcció General d'Agricultura i Ramaderia sobre la Resolució de concessió de subvencions de minimis destinats a la millora de centre de...
27/10/2022
II Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre que tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2022 al Palau Oliver de Boteller de Tortosa (Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura, c/ Jaume Ferran i Clua, 4) i al Castell d’Ulldecona. Més informació i...
25/10/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, en data 18 d'octubre de 2022, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 32.738,89 euros, d'acord amb la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i...
18/10/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, en data 22 de febrer de 2022, va aprovar les planificacions presentades pel ens locals corresponents als exercicis 2022 i 2023 i la concessió de subvencions corresponents a l'anualitat 2022 (PAM 2020-2023); en concret, a l'Ajuntament del Pinell de Brai...
14/10/2022
L'Institut Català d'Energia, en data 23 de maig de 2022, ha publicat Resolució parcial d'atorgament de subvencions en el marc de la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la...
05/10/2022
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.266,44 euros, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per a l'actuació Arranjament Camí Portella-Algars-Siles-Camp Roig, d'acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics,...

Pàgines

Menu

Menú principal