Noticies

30/11/2020
L'Ajuntament informa que durant els propers dies s'arranjarà el camí de les Eres, es preveu que els treballs duraran 2 setmanes. El Preu total per realitzar els treballs és de 18.586,92 Euros El camí que ens ocupa, que anomenen en esta obra “Camí del Coll de les Eres”, pertanyent aquest a la xarxa...
20/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 17 de novembre de 2020, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, la concessió d'una subvenció per import de 1.689,52 euros (Activitats culturals) i d'una subvenció per import de 3.959,10 euros (Activitats educatives), d'acord amb la...
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 52.315,78 euros, per a l'actuació Despeses corrents (PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2020).
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 76.086,91 euros, per a l'actuació Arranjament piscines municipals (PAM INVERSIÓ ANUALITAT 2020).
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 35.370,11 euros, per a l'actuació Arranjament solàrium piscines municipals (PAM INVERSIÓ ANUALITAT 2020).
30/10/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 15.670,75 euros, per a l'actuació Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.
28/10/2020
Les estacions de transferència són instal·lacions on els residus es compacten per fraccions per a ser traslladats a les plantes de tractament mitjançant camions d’elevada capacitat. La funció de les citades instal·lacions és evitar que els camions de recollida domiciliària de residus sòlids urbans...
27/10/2020
Si celebreu la Castanyada, seguiu les següents pautes: No es poden fer trobades ni reunions de més de sis persones, ni festes ni revetlles amb ball, ni botellón a la via pública. Es recomana la celebració d’aquesta festa en família, en grups reduïts (màxim sis persones, tret que totes siguin de la...
27/10/2020
Si aneu al cementiri, seguiu les següents pautes: Respectar les indicacions sobre l’aforament en els cementiris de forma que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5m2 Seguir les indicacions d’entrades i sortides, així com els recorreguts indicats, mantenint sempre la...

Pàgines