Noticies

01/03/2022
COVES MERAVELLES I LLAGUT HORARIS SETMANA SANTA HORARIS ABRIL-MAIG
14/02/2022
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PLE Convocada per la Sra. Alcaldessa sessió ordinària del Ple núm. 1/2022 per al 17 de febrer, a les 19:00, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. ORDRE DEL DIA Alcaldia Aprovació, si escau, de l’...
20/01/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de desembre de 2021, la concessió de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2021, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per a les següents actuacions: - Incendis (amb silvopastura): 12.794,54 euros -...
19/01/2022
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de desembre de 2021, ha concedit subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, pels conceptes següents: - Línia 1 - 1.2 Piscines: 8.690,00...

Pàgines

Menu

Menú principal